Rekisterinpitäjä:

Oulun Kahvipaahtimo Oy

Y-tunnus: 2785954-4

Osoite: Kauppiaantie 1, huon. 3, 90460 OULUNSALO


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää tuotteiden toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksissa.


Rekisterin tietosisältö:

Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti) ja toimitusosoite (jos eri kuin postiosoite)

Syntymäaika ja sukupuoli

Rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus)

Sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten asiakaspalautetiedot ja tilaustiedot

Muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot


Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.


Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu myFlown web-kaupan ATK-järjestelmiin, jotka ovat suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin
pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Yhteystiedot henkilörekisteriä koskevissa asioissa:

Pasi Meriläinen

info@oulunkahvipaahtimo.fi